Welkom | aXXie en Nieuws

Welkom bij de aXXiegroep 'NoMaat'
Er wordt driftig gesloopt in Nederland. Complete stadswijken gaan plat. De hoogte van de huurprijzen en de koopsom voor de nieuwe huizen is nogal eens een discussie. Veel oudbewoners kunnen  hierdoor niet doorstromen binnen hun eigen wijk.
 
In opbouw
 
Daarnaast kwam ex-minister Dekker met dat plan van Huurliberalisatie.
 
SASH Manifestatie 24 februari 2009
Download de flyer (PDF bestand)
Lokaal Handvest sloop en renovatie
05.12.08  De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie willen bewoners meer rechten geven bij sloop of renovatie van hun eigen buurt. PvdA-kamerlid Staf Depla: 'Plannen worden er beter van. Plannen hebben meer draagvlak. En bewoners hebben vooraf meer zekerheid dat ze ook in de toekomst betaalbaar kunnen wonen.' Lees meer  en ------>>>>nog meer.......

Slopen is Bezopen, aldus de S.P.

Het wordt tijd om in aXXie te komen. Sluit je aan en doe mee.
aXXiegroep ´Nomaat´ (Anti-(ex)Dekkerbeleid)Den Haag
 
meer info: axxiegroep-nomaat@denhaagsweb.nl
Laatste wijziging op: 17-02-2009 23:09